Tablåbeskrivning

Frontplattan är tillverkad av natureloxerad aluminium med runda flacka metalltryckknappar och integrerade gröna LED-lampor. Tablåer passar speciellt för användning i representative lokaler såsom hotellreceptioner, restauranger, sjukhus, kanslier, konferensrum m.m. I dagens moderna fastighetsautomation ska det inte bara utföras enkla manöverfunktioner, såsom till/från av belysning utan även dimmerfunktioner, jalusistyrning, inkoppling av ljusscenarior, prioritetsstyrning etc.

Handhavande

För enkelt handhavande finns multifunktionstryck-knappar i flack design (1 mm). Slaglängden är bara 0,4 mm

Montage och bussanslutning

GePro - EIB / KNX - Tablåer finns för utanpåliggande eller infällt montage. Frontplattan monteras med fyra skruvar. Skruvarna täcks med folie. Vid installationen erfordras endast EIB-busskabel (2 x 2 x 0,8) som ansluts via medföljande bussanslutningsklämman, förgreningsklämman enligt inkopplingsanvisning.